RELACJE INWESTORSKIE

NWAI Dom Maklerski S.A. specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań rynku kapitałowego dla firm i jednostek samorządowych. Naszym Klientom oferujemy usługi w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych), hybrydowych (obligacje zamienne na akcje), instrumentów kapitałowych (akcji), jak i certyfikatów inwestycyjnych (fundusze). W szczególności koncentrujemy się na obsłudze prywatnych i publicznych emisji papierów wartościowych, dla których pełnimy rolę oferującego, jak również zapewniamy kompleksową obsługę około- oraz po-emisyjną. NWAI Dom Maklerski S.A. to profesjonalny i doświadczony zespół, gwarantujący najwyższą jakość usług. Nasza działalność jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

AKCJONARIAT

AKCJONARIUSZ

Udział w kapitale (%)

Udział w głosach (%)

New World Holding sp. z o.o.

64.7

64.7

Mateusz Walczak *

2.96

2.96

Pozostali akcjonariusze

32.34

32.34

* Mateusz Walczak posiada bezpośrednio oraz pośrednio jako podmiot dominujący względem New World Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ok. 67,66 % kapitału zakładowego NWAI DM S.A., stanowiącego ok. 67,66% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariat na dzień 22-09-2023

KALENDARIUM INWESTORA (2023)

  • 18 marca 2024 r. – publikacja raportu rocznego za 2023
  • 26 kwietnia 2024 r. – publikacja raportu kwartalnego (I kwartał 2024)
  • 26 lipca 2024 r. – publikacja raportu kwartalnego (II kwartał 2024)
  • 25 października 2024 r. – publikacja raportu kwartalnego (III kwartał 2024)

RAPORTY BIEŻĄCE

Raporty EBI i ESPI dostępne są na stronach internetowych NewConnect Link do strony lub GPWInfoStrefa Link do strony

PREZENTACJE INWESTORSKIE

Prezentacja wynikowa 2022 NWAI DM

[pobierz]

Raporty kwartalne

Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku

[pobierz]

RAPORTY ROCZNE

W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do Raportów Rocznych, wg daty ich publikacji.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 w formacie XML dostępne jest TUTAJ.

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do wszystkich informacji nt. planowanych i odbytych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy NWAI Dom Maklerski SA.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut Spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Dokument Informacyjny NWAI

[pobierz]

Errata do Dokumentu Informacyjnego NWAI

[pobierz]

Regulamin określający zasady udziału w WZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

[pobierz]

Regulamin Rady Nadzorczej

[pobierz]

Informacja o powiązaniach członków Rady Nadzorczej

[pobierz]