RELACJE INWESTORSKIE

NWAI Dom Maklerski S.A. specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań rynku kapitałowego dla firm i jednostek samorządowych. Naszym Klientom oferujemy usługi w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych), hybrydowych (obligacje zamienne na akcje), instrumentów kapitałowych (akcji), jak i certyfikatów inwestycyjnych (fundusze). W szczególności koncentrujemy się na obsłudze prywatnych i publicznych emisji papierów wartościowych, dla których pełnimy rolę oferującego, jak również zapewniamy kompleksową obsługę około- oraz po-emisyjną. NWAI Dom Maklerski S.A. to profesjonalny i doświadczony zespół, gwarantujący najwyższą jakość usług. Nasza działalność jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

AKCJONARIAT

AKCJONARIUSZ

Udział w kapitale (%)

Udział w głosach (%)

New World Holding sp. z o.o.

65.94

65.94

Pozostali akcjonariusze *

34.06

34.06

*Mateusz Walczak posiada bezpośrednio oraz pośrednio jako podmiot dominujący względem New World Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ok. 67,93 % kapitału zakładowego NWAI DM S.A., stanowiącego ok. 67,93 % ogólnej liczby głosów.

 

Akcjonariat na dzień 18-08-2022

Kapitał docelowy

  Status Warunek emisji Ilość akcji Uprawnienie wygasa
Seria F uchwalone wdrożenie planu naprawy 727 578 8 czerwiec 2023
Seria M uchwalone minimalna cena emisji 50 zł / akcja 194 013 8 czerwiec 2023

 

Program motywacyjny (warranty zamienne na akcje)

Warranty  Status Upoważnienie Przyznane Należne Zamienione
Seria A, zamienne na akcje serii G uchwalone 200 000 83 565 41 780 41 780
Seria B, zamienne na akcje serii H uchwalone 42 688 42 688 10 672 10 102
Seria C, zamienne na akcje serii I uchwalone 37 000 36 891 0 0

 

Daty i wartości wykonania warrantów (zamiana warrantów na akcje) 

Warranty Maksymalna ilość 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Seria A, zamienne na akcje serii G 83 565 4 370 37 410 20 891 20 892 0 0
Seria B, zamienne na akcje serii H 42 688 0 10 672 10 672 10 672 10 672 0
Seria C, zamienna na akcje serii I 36 891 0 0 9 222 9 223 9 223 9 223

 

Animator

Funkcję animatora dla akcji NWAI Dom Maklerski S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect pełni Noble Securities S.A.

KALENDARIUM INWESTORA (2023)

  • 20 marca 2023 r. – publikacja raportu rocznego za 2022
  • 28 kwietnia 2023 r. – publikacja raportu kwartalnego (I kwartał 2023)
  • 28 lipca 2023 r. – publikacja raportu kwartalnego (II kwartał 2023)
  • 27 października 2023 r. – publikacja raportu kwartalnego (III kwartał 2023)

RAPORTY BIEŻĄCE

Raporty EBI i ESPI dostępne są na stronach internetowych NewConnect Link do strony lub GPWInfoStrefa Link do strony

PREZENTACJE INWESTORSKIE

Prezentacja wynikowa 2022 NWAI DM

[pobierz]

Prezentacja wynikowa 1H 2022_NWAI DM

[pobierz]

Raporty kwartalne

Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku

[pobierz]

RAPORTY ROCZNE

W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do Raportów Rocznych, wg daty ich publikacji.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 w formacie XML dostępne jest TUTAJ.

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do wszystkich informacji nt. planowanych i odbytych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy NWAI Dom Maklerski SA.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut Spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Dokument Informacyjny NWAI

[pobierz]

Errata do Dokumentu Informacyjnego NWAI

[pobierz]

Regulamin określający zasady udziału w WZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

[pobierz]

Regulamin Rady Nadzorczej

[pobierz]

Informacja o powiązaniach członków Rady Nadzorczej

[pobierz]