AKCJE

Emisja akcji bądź udziałów jest jedną najbardziej popularnych form finansowania działalności gospodarczej. Umożliwia pozyskanie kapitału, zwiększa wiarygodność firmy, prestiż i znajomość marki, a przede wszystkim zwiększa płynność finansową.

NWAI Dom Maklerski oferuje pełen zakres rozwiązań dla przedsiębiorstw zainteresowanych tą formą finansowania, pełniąc rolę organizatora emisji i uczestnicząc w każdym etapie oferty (doradztwo, dokumentacja, pozyskanie finansowania, relacje inwestorskie). Do najczęstszych form przeprowadzanych transakcji należą:

  • emisja prywatna akcji lub udziałów
  • PRE IPO
  • emisja publiczna akcji (wraz z debiutem akcji na rynku podstawowym GPW lub New Connect)
  • oferty wtórne (zamiany, z prawem poboru, itd.)

Specjalizujemy się w transakcjach o wartości powyżej 10 mln PLN.