OBLIGACJE

Jedną z podstawowych form finansowania przedsiębiorstw jest emisja obligacji. Obligacje stanowią alternatywę dla kredytu bankowego, jednakże ich nabywcami (udzielającymi finansowania) są zazwyczaj podmioty rynku finansowego (otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy asset management, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki czy inwestorzy indywidualni), co pozwala na większą elastyczność tego instrumentu jak i obniża koszt finansowania. Nasza oferta jest kierowana do:

 • Spółek akcyjnych
 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółek celowych powołanych dla realizacji określonych procesów inwestycyjnych
 • Jednostek samorządu terytorialnego

Specjalizujemy się w transakcjach o wartości powyżej 25 mln PLN.

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu. Uczestniczymy w każdym etapie oferty (doradztwo, dokumentacja, pozyskanie finansowania, wprowadzenie obligacji do obrotu, relacje inwestorskie, usługi poemisyjne):

Dokumentacja

 • Przygotowanie struktury i parametrów oferty
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji
 • Koordynacja prac z działem / doradcą Prawnym

Proces

 • Kontakty z KDPW / GPW / KNF
 • Budowa i koordynacja działań konsorcjum dystrybucyjnego (jeśli występuje) 
 • Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu

Dystrybucja

 • Informowanie inwestorów o warunkach oferty
 • Przyjmowanie zapisów
 • Koordynacja z inwestorami
 • Rozliczenie emisji