WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, (dalej: „NWAI Dom Maklerski"), jest firmą inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez NWAI Dom Maklerski zostało wydane w dniu 31 lipca 2009 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad NWAI Dom Maklerski.

Serwis www.nwai.pl oraz inne strony prowadzone przez NWAI Dom Maklerski zawierają ogólne informacje o produktach i usługach świadczonych przez NWAI Dom Maklerski. Materiały zamieszczone na stronach niniejszego serwisu internetowego mają wyłącznie charakter informacyjny, w szczególności nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych. NWAI Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu oraz osób trzecich za decyzje podjęte na podstawie analiz, zaleceń, rekomendacji i sugestii zawartych w publikowanych na stronach serwisu materiałach.

Pomimo tego, iż materiały zawarte w niniejszym serwisie internetowym zostały zebrane lub opracowane przez NWAI Dom Maklerski w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, NWAI Dom Maklerski nie gwarantuje kompletności, poprawności ani aktualności informacji i notowań w nich zawartych. Informacje zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym, jak i zasady korzystania z niniejszego serwisu internetowego mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie. NWAI Dom Maklerski nie odpowiada za niedokładności, opóźnienia, błędy, braki i przerwy w transmisji danych, jakie mogłyby pojawić się w trakcie korzystania z serwisu oraz za ewentualne szkody powstałe w konsekwencji wystąpienia tych czynników. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik. NWAI Dom Maklerski nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się w serwisie, a także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów. Otrzymując dostęp do niniejszych stron użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Strony niniejszego serwisu dostępne są dla użytkowników z całego świata. NWAI Dom Maklerski informuje, że korzystanie z produktów i usług prezentowanych na stronach serwisu może być dla niektórych podmiotów ograniczone lub zakazane w świetle stosownych przepisów prawa lokalnego. Dostęp do stron niniejszego serwisu, dla podmiotów, których dotyczą wskazane ograniczenia, jest zabroniony.

Wszelkie prawa autorskie do treści prezentowanych na stronach niniejszego serwisu należą do NWAI Dom Maklerski lub podmiotów współpracujących z NWAI Dom Maklerski. Powielanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji zawartych na stronach serwisu bez zgody NWAI Dom Maklerski jest zabronione, za wyjątkiem sytuacji określonych w serwisie przez NWAI Dom Maklerski.

Otwarcie strony internetowej NWAI Dom Maklerski nie skutkuje nawiązaniem jakiejkolwiek relacji z NWAI Dom Maklerski lub podmiotami współpracującymi z NWAI Dom Maklerski, w tym w szczególności nie uprawnia do korzystania z praw przysługujących klientom NWAI Dom Maklerski.

Strony niniejszego serwisu mogą zawierać materiały reklamowe dotyczące usług innych podmiotów, a w szczególności banery i linki przekierowujące na ich strony internetowe. NWAI Dom Maklerski nie odpowiada za usługi oferowane w ten sposób przez podmioty trzecie, jak również za zawartość jakichkolwiek stron internetowych, odwiedzanych w wyniku wykorzystania tych linków lub banerów. Ryzyko korzystania z takich stron internetowych leży wyłącznie po stronie użytkownika.

Na stronach niniejszego serwisu NWAI Dom Maklerski umożliwia zarejestrowanym użytkownikom dostęp do informacji dostępnych wyłącznie po zalogowaniu. W celu zarejestrowania się wymagane jest podanie wskazanych w formularzu rejestracji danych użytkownika. Podanie ww. danych jest dobrowolne. Rejestracja jest możliwa wyłącznie po złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą przy Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, w celach marketingowych (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie na podany przez użytkownika adres e-mail poczty drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.