Skupy akcji i obligacji

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka akcyjna ma możliwość dokonania skupu akcji własnych m.in. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Działanie takie niesie ze sobą wiele korzysci dla spółki i jej akcjonariuszy, zwłaszcza w sytuacji niskiej wyceny rynkowej spółki, może też być korzystną alternatywą dla wypłaty dywidendy. Emitenci obligacji również mogą nabywać wyemitowane przez siebie obligacje, przy czym wyłącznie w celu ich umorzenia. W przypadku notowania obligacji poniżej ceny minimalnej ich wcześniejszy wykup umożliwia ograniczyć koszty związane z obsługą emisji.

W ramach pośrednictwa w skupie akcji lub obligacji NWAI Dom Maklerski nabywa instrumenty finansowe na własny rachunek, a następnie sprzedaje je emitentowi według ustalonego harmonogramu. Możliwa jest też konstrukcja, w której NWAI Dom Maklerski stanowi jedynie podmiot kojarzący obie strony, ale niebędący stroną transakcji.

Usługi uzupełniające: