ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Poniżej można pobrać dokumenty świadczące o wdrożeniu przez NWAI zasad ładu korporacyjnego.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE CZĘŚCIOWEGO ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA JEDNEJ Z ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

[pobierz]

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

[pobierz]

Struktura organizacyjna NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

[pobierz]

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez NWAI Dom Maklerski S.A. w 2015r. Zasad Ładu Korporacyjnego

[pobierz]

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez NWAI Dom Maklerski S.A. w 2016r. Zasad Ładu Korporacyjnego

[pobierz]

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez NWAI Dom Maklerski S.A. w 2017r. Zasad Ładu Korporacyjnego w 2017r.

[pobierz]

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez NWAI Dom Maklerski S.A. w 2018r. Zasad Ładu Korporacyjnego w 2018r.

[pobierz]

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez NWAI Dom Maklerski S.A. w 2018r. Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019r.

[pobierz]