ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Poniżej można pobrać dokumenty świadczące o wdrożeniu przez NWAI zasad ładu korporacyjnego.

POLITYKA UDZIELANIA INFORMACJI KLIENTOM I AKCJONARIUSZOM

[pobierz]

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE CZĘŚCIOWEGO ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA JEDNEJ Z ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

[pobierz]

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

[pobierz]

STRUKTURA ORGANIZACYJNA NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

[pobierz]

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

[pobierz]

OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2015 R.

[pobierz]

OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2016 R.

[pobierz]

OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2017 R.

[pobierz]

OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2018 R.

[pobierz]

OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2019 R.

[pobierz]

OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2020 R.

[pobierz]

OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2021 R.

[pobierz]

OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2022 R.

[pobierz]

OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2023 R.

[pobierz]