NWAI Dom Maklerski SA

Informacje dla klientów i potencjalnych klientów NWAI Dom Maklerski S.A.

Informacje na temat NWAI Dom Maklerski S.A. i świadczonych usług maklerskich dla klientów i potencjalnych klientów

[pobierz]

Informacja NWAI Dom Maklerski S.A. o kosztach i opłatach oraz o ich wpływie na zwrot z inwestycji

[pobierz]

Opis charakteru instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

[pobierz]

Ogólne zasady zarządzania konfliktami interesów

[pobierz]

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

[pobierz]

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Procedura klasyfikacji klientów i dokonywania oceny adekwatności w NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Informacja NWAI Dom Maklerski S.A. o kosztach i opłatach oraz o ich wpływie na zwrot z inwestycji (wykonywanie zleceń)

[pobierz]

REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (OBRÓT WTÓRNY)

[pobierz]

REGULAMIN OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, GWARANCJI EMISJI ORAZ DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

[pobierz]

INFORMACJA NWAI DOM MAKLERSKI S.A. O SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ

[pobierz]

Polityka wykonywania zleceń_obrót_wtórny

[pobierz]

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

Regulamin przyjmowania i przekazywania przez NWAI Dom Maklerski S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

[pobierz]

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klientów NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Regulamin korzystania z kanałów elektronicznych NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Pozostałe

REGULAMIN WYKONYWANIA FUNKCJI AGENTA EMISJI I ŚWIADCZENIA USŁUG SPONSORA EMISJI PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

[pobierz]

Regulamin świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez NWAI Dom Maklerski S.A. - obowiązuje do 31.12.2023

[pobierz]

Regulamin świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez NWAI Dom Maklerski S.A. - obowiązuje od 01.01.2024

[pobierz]

Regulamin realizacji dyspozycji dotyczących rejestru akcjonariuszy

[pobierz]

Regulamin realizacji dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji

[pobierz]

Polityka prywatności NWAI DM

[pobierz]

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka

[pobierz]

Polityka przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych w związku z wykonywaniem usług maklerskich

[pobierz]

Polityka upowszechniania informacji

[pobierz]

Informacja nt. ryzyka inwestycyjnego NWAI DM S.A.

[pobierz]

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKARG I REKLAMACJI KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

[pobierz]

Informacje w trybie art. 110 w. ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

[pobierz]

Informacja o polityce zmiennych składników wynagrodzeń w 2013 roku

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2023

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2022

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2021

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2020

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2019

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2018

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2017

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2016

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2015

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2014

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2013

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2012

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2011

[pobierz]

Polityka handlowa NWAI DM SA działającego jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje

[pobierz]

Lista instrumentów dla których NWAI DM SA działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje

[pobierz]

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2020

[pobierz]

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2021

[pobierz]

POLITYKA NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH I ZAPISYWANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ W NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

[pobierz]

Wykaz pięciu najlepszych pod względem wolumenu obrotu systemów wykonywania zleceń w odniesieniu do wszystkich wykonanych zleceń klientów za 2022 rok

[pobierz]

Wykaz pięciu najlepszych pod względem wolumenu obrotu systemów wykonywania zleceń w odniesieniu do wszystkich wykonanych zleceń klientów za 2023 rok

[pobierz]