NWAI Dom Maklerski SA

Informacje dla klientów i potencjalnych klientów NWAI Dom Maklerski S.A.

Szczegółowe informacje o NWAI Dom Maklerski S.A. i świadczonych usługach maklerskich

[pobierz]

Opis charakteru instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

[pobierz]

Informacja NWAI Dom Maklerski S.A. o kosztach i opłatach oraz o ich wpływie na zwrot z inwestycji

[pobierz]

Ogólne zasady zarządzania konfliktami interesów

[pobierz]

Procedura klasyfikacji klientów i dokonywania oceny adekwatności w NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

Regulamin przyjmowania i przekazywania przez NWAI Dom Maklerski S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

[pobierz]

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klientów NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Pozostałe

Regulamin realizacji dyspozycji dotyczących rejestru akcjonariuszy

[pobierz]

Regulamin realizacji dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji

[pobierz]

Polityka prywatności NWAI DM

[pobierz]

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka

[pobierz]

Polityka przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych w związku z wykonywaniem usług maklerskich

[pobierz]

Polityka upowszechniania informacji

[pobierz]

Informacja nt. ryzyka inwestycyjnego NWAI DM S.A.

[pobierz]

Informacja dotycząca trybu wnoszenia reklamacji

[pobierz]

Informacje w trybie art. 110 w. ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

[pobierz]

Informacja o polityce zmiennych składników wynagrodzeń w 2013 roku

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2020

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2019

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2018

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2017

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2016

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2015

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2014

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2013

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2012

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2011

[pobierz]

Polityka handlowa NWAI DM SA działającego jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje

[pobierz]

Lista instrumentów dla których NWAI DM SA działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje

[pobierz]