MEZZANINE

Finansowanie mezzanine, za cenę wyższego kosztu od kosztu obligacji, pozwala sfinansować bardziej ryzykowne projekty lub też takie przedsięwzięcia, które nie mieszczą się w ramach finansowania dłużengo czy akcyjnego.

Specjalizujemy się w transakcjach o wartości 10 - 40 mln PLN.