KARIERA

Działalność NWAI Domu Maklerskiego koncentruje się na usługach z zakresu oferowania instrumentów finansowych.

Cenimy wiedzę, kompetencje, samodzielność i odpowiedzialnośc ludzi pracujących na sukces NWAI Domu Maklerskiego i naszych Klientów. 

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

Praktykant - Młodszy Analityk

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres odpowiedzialności:

 • Analiza finansowa przedsiębiorstw notowanych na rynkach GPW, NewConnect, Catalyst,
 • Sporządzanie dokumentów i raportów związanych z funkcjonowaniem emitentów na rynku,
 • Udział w projektach realizowanych na rzecz emitentów,
 • Sporządzanie baz danych, raportów wewnętrznych i raportów dla klientów,
 • Udział w rozwijaniu nowych usług NWAI DM.

Oczekiwania:

 • Absolwenci lub studenci kierunków finansowych, ekonomicznych lub ścisłych,
 • Znajomość polskiego rynku kapitałowego i zasad obrotu giełdowego,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Przedsiębiorczość, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz umiejętność skutecznego organizowania czasu pracy,
 • Gotowość do uczenia się, dążenia do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i własnego rozwoju,
 • Mile widziane kwalifikacje zawodowe lub gotowość do ich zdobycia: licencja maklera papierów wartościowych, certyfikat doradcy w ASO.

Oferujemy:

 • Zależnie od profilu kandydata – zatrudnienie lub praktyki/staż,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie finansowej,
 • Zakres zadań adekwatny do wiedzy i umiejętności,
 • Elastyczność w ustaleniu godzin praktyk lub pracy.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do wysłania aplikacji obejmujacej CV korzystając z formularza kontaktowego.

 

formularz kontaktowy

Wgraj CV z dysku (przeciągnij i upuść albo kliknij aby przeglądać)

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (NWAI), zgadzasz się na przetwarzanie przez NWAI Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zamieszczonym przez NWAI bądź też w celu zaprezentowania swojej kandydatury na stanowisko wskazane w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym. W celu potwierdzenia, że miałeś możliwość zapoznania się z treścią poniższych informacji, prosimy o zamieszczenie w Twoim CV klauzuli o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej udostępnionej przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (NWAI) na stronie internetowej NWAI, w zakładce Kariera i jestem świadomy, że administratorem moich danych osobowych będzie NWAI, a także zostałem poinformowany o celach i podstawie przetwarzania moich danych osobowych, kategorii odbiorców moich danych osobowych, okresie, przez który moje dane będą przechowywane, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych udostępnionych na podstawie takiej zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawie do przenoszenia moich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzania procesu rekrutacji. W zakresie w jakim dane zamieszczone przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych wykraczają poza zakres wymagany od kandydata do pracy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgadzam się na przetwarzanie przez NWAI danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym mojego wizerunku, dla celów rekrutacji.”.

[czytaj dalej]

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, takie jak Twoje imię i nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę w wyżej wymienionym zakresie, kontaktując się z nami pod adresem people@nwai.pl

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu NWAI bądź w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 60 dni, a gdy dodatkowo wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania Twojego zgłoszenia. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem people@nwai.pl.