RELACJE INWESTORSKIE

NWAI Dom Maklerski S.A. specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań rynku kapitałowego dla firm i jednostek samorządowych. Naszym Klientom oferujemy usługi w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych), hybrydowych (obligacje zamienne na akcje), instrumentów kapitałowych (akcji), jak i certyfikatów inwestycyjnych (fundusze). W szczególności koncentrujemy się na obsłudze prywatnych i publicznych emisji papierów wartościowych, dla których pełnimy rolę oferującego, jak również zapewniamy kompleksową obsługę około- oraz po-emisyjną. NWAI Dom Maklerski S.A. to profesjonalny i doświadczony zespół, gwarantujący najwyższą jakość usług. Nasza działalność jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

AKCJONARIAT

AKCJONARIUSZ

Udział w kapitale (%)

Udział w głosach (%)

New World Holding Sp. z o.o.

67.73

67.73

Pozostali akcjonariusze

32.27

32.27

Stan na dzień 30-10-2019

Funkcję animatora dla akcji NWAI Dom Maklerski S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect pełni Noble Securities S.A.

KALENDARIUM INWESTORA (2020)

  • 20 marca 2020 r. – publikacja raportu rocznego za 2019
  • 17 kwietnia 2020 r. – publikacja raportu kwartalnego (I kwartał 2020)
  • 17 lipca 2020 r. – publikacja raportu kwartalnego (II kwartał 2020)
  • 16 października 2020 r. – publikacja raportu kwartalnego (III kwartał 2020)

RAPORTY BIEŻĄCE

Raporty EBI dostępne są bezpośrednio na stronach internetowych rynku NewConnect. Link do strony

Raporty ESPI dostępne są na stronach internetowych GPWInfoStrefa. Link do strony

PREZENTACJE INWESTORSKIE

PREZENTACJA WYNIKOWA ZA 1 PÓŁROCZE 2020 ROKU

[pobierz]

Raporty kwartalne

Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku

[pobierz]

RAPORTY ROCZNE

W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do Raportów Rocznych, wg daty ich publikacji.

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do wszystkich informacji nt. planowanych i odbytych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy NWAI Dom Maklerski SA.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut Spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Dokument Informacyjny NWAI

[pobierz]

Errata do Dokumentu Informacyjnego NWAI

[pobierz]

Regulamin określający zasady udziału w WZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

[pobierz]

Regulamin Rady Nadzorczej

[pobierz]

Informacja o powiązaniach członków Rady Nadzorczej

[pobierz]