ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Poniżej można pobrać dokumenty świadczące o wdrożeniu przez NWAI zasad ładu korporacyjnego.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

[pobierz]

Struktura organizacyjna NWAI

[pobierz]

Zasady ładu korporacyjnego

[pobierz]

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w 2015r. Zasad Ładu Korporacyjnego

[pobierz]

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w 2016r. Zasad Ładu Korporacyjnego

[pobierz]