kontakt

forumularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez NWAI Dom Maklerski S.A. oraz na przesyłanie przez NWAI Dom Maklerski S.A., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Klienta informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm), jak również za pomocą innych środków komunikacji, w szczególności poczty listowej. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, iż administratorem moich danych osobowych jest NWAI Dom Maklerski S.A., spółka z siedzibą w Warszawie, Nowy Świat 64, kod pocztowy 00-357, oraz o celu zbierania, jak i o przysługującym mi prawie wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

NWAI Dom Maklerski S.A.

  • Nowy Świat 64
    00-357 Warszawa
    Polska

  • +48 22 2019750
    +48 22 2019751

  • company@nwai.pl