Raport obligacyjny - sierpień 2019

2019-09-10

W sekcji raporty zamieściliśmy raport miesięczny na temat rynku obligacji korporacyjnych w sierpniu 2019. Zachęcamy do lektury.

Animacja papierów wartościowych

2017-10-01

Animacja papierów wartościowych polega na dokonywaniu przez NWAI Dom Maklerski na rachunek własny czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. NWAI ...

Pozyskiwanie finansowania

2017-10-01

Doskonale wiemy, jak istotny jest kapitał dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Naszych Klientów wspieramy przy określeniu potrzeb kapitałowych, organizacji i pozyskaniu niezbędnego fina ...

Transakcje zrealizowane

2017-10-01

Działamy od 2007r, w tym czasie współpracując z ponad 100 emitentami zrealizowaliśmy transakcje o wartości ok 3 mld zł. Zobacz szczegóły

Zatwierdzenie prospektu Generali Multi Dochód FIZ (d. UniMulti Dochód FIZ)

2019-08-06

W dniu 19 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na utworzenie funduszu UniMulti Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (aktualna nazwa funduszu to Generali ...

Stanowisko ws. zmian w procesie rejestracji obligacji

2019-05-30

W trakcie spotkania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z uczestnikami KDPW w dniu 23 maja przedstawione zostały planowane zmiany w regulacjach KDPW, które mogą stanowić istot ...

Rejestracja certyfikatów PROFILAK FIZ

2019-07-23

NWAI DM dokonał 22 lipca 2019, jako agent emisji, rejestracji certyfikatów inwestycyjnych Profilak FIZ w KDPW. To pierwsza emisja funduszu spoza grupy kapitałowej Skarbu Państwa, któ ...

Pozyskiwanie finansowania

Kwintesencja rynku finansowego. Niezależnie od jego przeznaczenia, niezależnie od formy, kapitał to główny czynnik decydujący o sukcesie i rozwoju: średniego przedsiębiorstwa, funduszu inwestycyjnego czy dużej korporacji.
W NWAI Dom Maklerski zajmujemy się w pozyskiwaniem kapitału dla działalności: przedsiębiorstw, banków, funduszy inwestycyjnych czy jednostek samorządu terytorialnego. Od 2007 roku zrealizowaliśmy ponad 200 transakcji, na łączną kwotę blisko 3 miliardów złotych.
Obserwujemy, słuchamy, przygotowujemy, opisujemy, prezentujemy, rozmawiamy, pomagamy, rozliczamy ale przede wszystkim dostarczamy. Bez sztucznych barier, bez ukrytych kosztów, bez tysiąca spotkań. Szybko, z wyczuciem, ze zrozumieniem, do celu, po kapitał.
Angażujemy się w projekty o wartości minimalnej 10 mln PLN.

Dla Emitentów

Podmiotom obecnym na rynku kapitałowym oferujemy szereg usług wspierających Akcjonariuszy, Zarządy czy piony finansowe w komunikacji z rynkiem, wypełnianiu wymagań obrotu, obowiązków prawnych czy w rozliczeniach z inwestorami. Bez zbędnej zwłoki, szybko i kompleksowo.

Dla Inwestorów

Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, zarządzający aktywami, doradcy inwestycyjni, private equity, private debt, fundusze i wehikuły osób prywanych czy inwestorzy indywidualni - rzeczywistość inwestycyjna może być różna dla każdego, ale cel pomnażania kapitału pozostaje niezmienny.
Jesteśmy partnerem w jego osiągnięciu.