NWAI DM wspiera Vandę Novak

2018-04-12

Vanda Novak - producent luksusowych butów kobiecych, za którego stworzeniem stoją Dominika Nowak i Dorota Kawalec, w wyniku rozliczenia pierwszej rundy finansowania pozyskał śro ...

Poprawa GetinNoble, rozczarowanie GetBack - raport obligacyjny - marzec

2018-04-12

W sekcji raporty zamieściliśmy raport miesięczny na temat rynku obligacji korporacyjnych w marcu 2018. Zachęcamy do lektury.

Transakcje zrealizowane

2017-10-01

Działamy od 2007r, w tym czasie współpracując z ponad 100 emitentami zrealizowaliśmy transakcje o wartości ok 2,5 mld zł. Zobacz szczegóły

1 000 000 widzów "Pitbull. Ostatni Pies"

2018-04-12

Film "Pitbull. Ostatni pies”, w reżyserii Władysława Pasikowskiego, którego partnerem finansowym jest NWAI DM, ustanowił nowy rekord w dorobku słynnego reżysera! Po pierwszym ...

Emisja akcji BizTech Konsulting SA zakończona sukcesem!

2018-02-09

Oferta publiczna akcji serii G BizTech Konsulting SA zakończyła się pełnym sukcesem. Emitent w dniu 7 marca 2018 r. dokonał przydziału wszystkich oferowanych akcji. Zobacz szczegóły

Zatwierdzenie prospektu Quercus Multistrategy FIZ

2017-10-06

W dniu 05 października 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o zatwierdzeniu kolejnego Prospektu Emisyjnego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego Quercus Multistrategy Fund ...

Animacja papierów wartościowych

2017-10-01

Animacja papierów wartościowych polega na dokonywaniu przez NWAI Dom Maklerski na rachunek własny czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. NWAI ...

Pozyskiwanie finansowania

2017-10-01

Doskonale wiemy, jak istotny jest kapitał dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Naszych Klientów wspieramy przy określeniu potrzeb kapitałowych, organizacji i pozyskaniu niezbędnego fina ...

Kongres Obligacji Korporacyjnych CEETA

2017-11-14

NWAI Dom Maklerski był partnerem merytorycznym Kongresu obligacji korporacyjnych, organizowanego przez CEETA, 13 i 14 listopada 2017 roku w hotelu Regent w Warszawie.

Pozyskiwanie finansowania

Kwintesencja rynku finansowego. Niezależnie od jego przeznaczenia, niezależnie od formy, kapitał to główny czynnik decydujący o sukcesie i rozwoju: średniego przedsiębiorstwa, funduszu inwestycyjnego czy dużej korporacji.
W NWAI Dom Maklerski zajmujemy się w pozyskiwaniem kapitału dla działalności: przedsiębiorstw, banków, funduszy inwestycyjnych czy jednostek samorządu terytorialnego. Od 2007 roku zrealizowaliśmy ponad 200 transakcji, na łączną kwotę blisko 3 miliardów złotych.
Obserwujemy, słuchamy, przygotowujemy, opisujemy, prezentujemy, rozmawiamy, pomagamy, rozliczamy ale przede wszystkim dostarczamy. Bez sztucznych barier, bez ukrytych kosztów, bez tysiąca spotkań. Szybko, z wyczuciem, ze zrozumieniem, do celu, po kapitał.
Angażujemy się w projekty o wartości minimalnej 10 mln PLN.

Dla Emitentów

Podmiotom obecnym na rynku kapitałowym oferujemy szereg usług wspierających Akcjonariuszy, Zarządy czy piony finansowe w komunikacji z rynkiem, wypełnianiu wymagań obrotu, obowiązków prawnych czy w rozliczeniach z inwestorami. Bez zbędnej zwłoki, szybko i kompleksowo.

Dla Inwestorów

Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, zarządzający aktywami, doradcy inwestycyjni, private equity, private debt, fundusze i wehikuły osób prywanych czy inwestorzy indywidualni - rzeczywistość inwestycyjna może być różna dla każdego, ale cel pomnażania kapitału pozostaje niezmienny.
Jesteśmy partnerem w jego osiągnięciu.