KARIERA

Działalność NWAI Dom Maklerski SA koncentruje się na usługach z zakresu bankowości inwestycyjnej. Cenimy wiedzę, kompetencje, samodzielność i odpowiedzialnośc ludzi pracujących na sukces NWAI DM i naszych Klientów. Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

Analityk Rynku Obligacji

Miejsce pracy:
Warszawa

Zakres odpowiedzialności:

 • Analiza fundamentalna kondycji finansowej spółek zainteresowanych pozyskaniem kapitału w drodze emisji obligacji korporacyjnych
 • Przygotowywanie raportów sektorowych oraz prognoz wyników kwartalnych
 • Analiza rynku obligacji korporacyjnych
 • Analiza rynku stopy procentowej
 • Monitorowanie sytuacji kredytowej emitentów obligacji korporacyjnych
 • Współpraca z emitentami i klientami instytucjonalnymi

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku analityka kredytowego, analityka bankowego lub sporządzającego rekomendacje
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne
 • Bardzo dobra znajomość instrumentów oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
 • Praktyczna znajomość runku kapitałowego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Samodzielność, zaangażowanie i bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Licencja maklerska, licencja doradcy inwestycyjnego lub zdany egzamin CFA będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie finansowej
 • Udział w realizacji interesujących projektów
 • Atrakcyjne wynagrodzenie stałe
 • Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (kursy, licencje, szkolenia)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą portalu pracuj.pl https://www.pracuj.pl/praca/analityk-rynku-obligacji-korporacyjnych-warszawa,oferta,5680602

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych.".

Certyfikowany Doradca w ASO

Miejsce pracy:
Warszawa

Zakres odpowiedzialności:

 • Doradzanie emitentom w zakresie funkcjonowania na rynkach NewConnect i Catalyst,
 • Wsparcie emitentów w wypełnianiu obowiązków informacyjnych,
 • Wsparcie w sporządzaniu dokumentów składanych przez emitentów na GPW,
 • Kontakt z instytucjami rynku kapitałowego,
 • Komunikacja wewnętrzna.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe kierunkowe (bankowość, finanse, ekonomia) lub studenci ostatnich lat studiów,
 • Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • Licencja maklera papierów wartościowych lub gotowość do jej zdobycia,
 • Znajomość podmiotów rynku kapitałowego,
 • Dobra znajomość funkcjonowania mechanizmów rynkowych,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.

Inne:

 • Wysoki poziom kultury osobistej, poczucia odpowiedzialności i etyki zawodowej,
 • Chęć do ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • Zorientowanie na efekty i jakość wykonywanych zadań,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie finansowej,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie stałe, pakiet socjalny oraz system premiowy,
 • Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (kursy, licencje, szkolenia).

Prosimy o wysyłanie CV na adres: people@nwai.pl. Jako temat wiadomości prosimy umieścić: CDwASO.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NWAI Dom Maklerski S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych."

Prawnik

Miejsce pracy:
Warszawa

Zakres odpowiedzialności:

 • Bieżąca obsługa korporacyjna domu maklerskiego
 • Udzielanie opinii oraz konsultacji prawnych z zakresu przepisów dotyczących rynku kapitałowego
 • Sporządzanie i opiniowane umów dotyczących działalności maklerskiej oraz umów związanych z transakcjami dotyczącymi pozyskania finansowania na rzecz klientów domu maklerskiego
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z transakcjami dotyczącymi pozyskania finansowania, w szczególności warunków emisji obligacji, propozycji nabycia obligacji
 • Bieżące śledzenie przepisów pod kątem zmian dotyczących zakresu działalności nwai
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowań sądowych

Od kandydatów oczekujemy:

 • Tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata, albo ostatni rok aplikacji radcowskiej lub adwokackiej
 • Minimum 2-letnie doświadczenie we współpracy lub w bezpośredniej obsłudze przedsiębiorców jako prawnik wewnętrzny - in-house lawyer lub z ramienia kancelarii prawniczych - doświadczenie w firmach inwestycyjnych będzie dodatkowym atutem,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dot. Rynku kapitałowego, zasad ładu korporacyjnego, prawa cywilnego, prawa handlowego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Wysokie zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizowanych obowiązków,
 • Samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu w tym nad kilkoma projektami jednocześnie
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kontaktach z organami administracji – KNF, GIIF, GIODO

Oferujemy:

 • Unikalną i bardzo elitarną specjalizację zawodową
 • Wsparcie przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (kursy, licencje)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą portalu pracuj.pl  https://www.pracuj.pl/praca/prawnik-warszawa,oferta,5689652 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NWAI Dom Maklerski S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych."

Dyrektor Oddziału Korporacyjnego

Miejsce pracy:
Warszawa

Zakres odpowiedzialności:

 • Współpraca z klientami korporacyjnymi sektora średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie: corporate finance, finansowania działalności przedsiębiorstw i usług rynku kapitałowego
 • Inicjowanie, budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych
 • Planowanie i zarządzanie działalnością sprzedażową produktów dla klientów korporacyjnych zgodnie ze strategią i planami Domu Maklerskiego
 • Ścisła współpraca ze wszystkimi departamentami Domu Maklerskiego
 • Reprezentowanie Domu Maklerskiego w kontaktach zewnętrznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • Min. 7-letniego doświadczenia w pracy w instytucji finansowej, na stanowisku doradcy klienta, analityka kredytowego lub analityka finansowego
 • Znajomości portfolio produktowego kierowanego do klientów korporacyjnych
 • udokumentowane doświadczeniem we współpracy z klientami korporacyjnymi generującymi EBITDA na poziomie powyżej 10 mln zł
 • Znajomości analizy finansowej przedsiębiorstw
 • Wykształcenia wyższego (finanse, bankowość, zarządzanie, ekonomia, prawo lub pokrewne)
 • Znajomości prawa bankowego i kodeksu spółek handlowych
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Przedsiębiorczości oraz ukierunkowania na realizację celów
 • Umiejętności analitycznego myślenia i kreatywnego poszukiwania rozwiązań
 • Samodzielności i dobrej organizacji pracy

Oferujemy:

 • Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko pracy w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej
 • Przyjazne, dobrze zorganizowane środowisko pracy
 • Udział w realizacji interesujących projektów
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny pakiet wynagrodzeń

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą portalu pracuj.pl https://www.pracuj.pl/praca/dyrektor-oddzialu-korporacyjnego-warszawa,oferta,5689528

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NWAI Dom Maklerski S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych."