KARIERA

Działalność NWAI Domu Maklerskiego koncentruje się na usługach z zakresu oferowania instrumentów finansowych.

Cenimy wiedzę, kompetencje, samodzielność i odpowiedzialnośc ludzi pracujących na sukces NWAI Domu Maklerskiego i naszych Klientów. 

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

Praktykant - Młodszy Analityk

Szczegóły oferty znajdują się poniżej

Praktykant w Departamencie Prawnym

Szczegóły oferty znajdują się poniżej

Recepcjonistka

Szczegóły oferty znajdują się poniżej

Corporate Finance Director

Szczegóły oferty znajdują się poniżej

 

Praktykant - Młodszy Analityk

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres odpowiedzialności:

 • Analiza finansowa przedsiębiorstw notowanych na rynkach GPW, NewConnect, Catalyst,
 • Sporządzanie dokumentów i raportów związanych z funkcjonowaniem emitentów na rynku,
 • Udział w projektach realizowanych na rzecz emitentów,
 • Sporządzanie baz danych, raportów wewnętrznych i raportów dla klientów,
 • Udział w rozwijaniu nowych usług NWAI DM.

Oczekiwania:

 • Absolwenci lub studenci kierunków finansowych, ekonomicznych lub ścisłych,
 • Znajomość polskiego rynku kapitałowego i zasad obrotu giełdowego,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Przedsiębiorczość, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz umiejętność skutecznego organizowania czasu pracy,
 • Gotowość do uczenia się, dążenia do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i własnego rozwoju,
 • Mile widziane kwalifikacje zawodowe lub gotowość do ich zdobycia: licencja maklera papierów wartościowych, certyfikat doradcy w ASO.

Oferujemy:

 • Zależnie od profilu kandydata – zatrudnienie lub praktyki/staż,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie finansowej,
 • Zakres zadań adekwatny do wiedzy i umiejętności,
 • Elastyczność w ustaleniu godzin praktyk lub pracy.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do aplikowania poprzez portal pracuj.pl

https://www.pracuj.pl/praca/mlodszy-analityk-warszawa,oferta,6636739

Praktykant w Departamencie Prawnym

Miejsce pracy: Warszawa


Zakres odpowiedzialności:

 • Wsparcie pracowników departamentu prawnego.

Oczekiwania:

 • Studenci IV-V roku studiów na kierunku prawo, zainteresowani zdobyciem doświadczenia w departamencie prawnym firmy inwestycyjnej,
 • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego materialnego,
 • Zainteresowanie w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz ochrony danych osobowych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej.

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w środowisku młodych, nastawionych na sukces ludzi,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Elastyczne warunki współpracy (praktyki w wymiarze ok. 3 dni w tygodniu),
 • Podnoszenie kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji obejmujących CV oraz list motywacyjny korzystając z formularza kontaktowego.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

 

RECEPCJONISTKA

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługę recepcji
 • Przyjmowanie gości, organizacja spotkań biznesowych, w tym zarządzanie kalendarzem firmy
 • Obsługa klientów firmy (telefoniczna, korespondencyjna bezpośrednia)
 • Koordynowanie obiegu korespondencji (wysyłanie, przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej), współpracę z kurierami,
 • Archiwizacja dokumentów
 • Zarządzanie materiałami biurowymi oraz innymi zakupami do biura, współpraca z dostawcami świadczącymi usługi dla firmy
 • Obsługę delegacji (rezerwację biletów i hoteli)

Od kandydatów oczekujemy:

 • Możliwości podjęcia pracy od zaraz
 • Dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację
 • Pozytywnego nastawienie do pracy
 • Wysokiej kultury osobistej i bardzo dobrej organizacji czasu pracy
 • Dobrej znajomość pakietu MS Office

Kogo poszukujemy:

 • Studentki gotowej połączyć studia z pracą zawodową
 • Osoby, która będzie zaangażowana w pracę i ceni sobie możliwość rozwoju w firmie inwestycyjnej

Oferujemy:

 • Pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy zlecenia z możliwością elastycznego ustalenia godzin w ramach pracy biura
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Benefity

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji obejmujących CV oraz list motywacyjny korzystając z formularza kontaktowego.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

CORPORATE FINANCE DIRECTOR

NWAI DM, an independent, nonconformitstic, steadly growing Investment Banking boutique, located in Warsaw, Poland, is seeking qualified candidates for Corporate Finance Director position.

We are looking for: detail oriented, big picture viewer, highly motivated and ambitious independent thinker, who desire a start-up culture in an established firm. While our culture is intellectually demanding, it is also very collegial and fun. We push ourselves to constantly improve ourselves and grow, and we believe that our success as individuals will translate into our success as a company.

Successful candidates will become part of a dynamic team of investment bankers and will have a high level of involvement in the preparation and delivery of Corporate Finance and M&A services to our clients. Our hands on culture offers unique opportunities for this position to be actively involved in all aspects of the business, including building strong personal relations with clients, preparing financial models, becoming a subject matter expert and developing and enhancing investment banking advisory and execution services. In this unique opportunity, your upward mobility as well as total compensation will only be limited by your drive, motivation and ambition.

Candidates should have excellent analytical and project management skills and the ability to quickly grasp and apply business concepts to real live business situations. Strong preference will be given to candidates that have 5+ years of related work experience in well-established local or multinational investment banking firms.

Responsibilities include:

 • Work with managing directors in executing client consulting engagements from start to finish, including running financial models and production of output, developing custom analytics and responsibility for special projects
 • Structuring projects and transactions (including capital raising trough capital markets and/or bank loans, advisory, M&A, restructuring)
 • Interaction with Client CXO’s
 • Set-up and participate in client meetings
 • Develop and maintain financial models
 • Prepare and present presentations on projects
 • Conduct industry research that will be utilized in presentations and analyses
 • Constantly grow industry knowledge
 • There will be occasional travel to client locations associated with this position

  Qualified candidates will possess the following skills and competencies:

 • Self-motivation to learn and understand the concepts behind the deliverables
 • Strong time management skills including the ability to multitask and continuously re-prioritize multiple tasks with tight timelines in a fast-paced work environment
 • Ability to work both independently and effectively within a team framework
 • High level of maturity to interact with senior management teams
 • High level of intellectual curiosity
 • Drive to constantly improve processes and deliverables
 • Strong analytical and problem-solving skills with the ability to formulate strategic recommendations
 • Ability to build and run financial models and produce appropriate output as well as analyse the results and establish action recommendations
 • Proficiency in Excel and PowerPoint
 • Excellent verbal and written communication skills.

   

The firm offers a competitive base salary and bonus, a comprehensive benefits package. Candidates please apply through our contact form below.

 

formularz kontaktowy

Wgraj CV z dysku (przeciągnij i upuść albo kliknij aby przeglądać)

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (NWAI), zgadzasz się na przetwarzanie przez NWAI Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zamieszczonym przez NWAI bądź też w celu zaprezentowania swojej kandydatury na stanowisko wskazane w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym. W celu potwierdzenia, że miałeś możliwość zapoznania się z treścią poniższych informacji, prosimy o zamieszczenie w Twoim CV klauzuli o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej udostępnionej przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (NWAI) na stronie internetowej NWAI, w zakładce Kariera i jestem świadomy, że administratorem moich danych osobowych będzie NWAI, a także zostałem poinformowany o celach i podstawie przetwarzania moich danych osobowych, kategorii odbiorców moich danych osobowych, okresie, przez który moje dane będą przechowywane, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych udostępnionych na podstawie takiej zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawie do przenoszenia moich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzania procesu rekrutacji. W zakresie w jakim dane zamieszczone przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych wykraczają poza zakres wymagany od kandydata do pracy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgadzam się na przetwarzanie przez NWAI danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym mojego wizerunku, dla celów rekrutacji.”.

[czytaj dalej]

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, takie jak Twoje imię i nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę w wyżej wymienionym zakresie, kontaktując się z nami pod adresem people@nwai.pl

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu NWAI bądź w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 60 dni, a gdy dodatkowo wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania Twojego zgłoszenia. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem people@nwai.pl.