ZARZĄD NWAI DOM MAKLERSKI SA

Mateusz Walczak

Prezes Zarządu

Doświadczenie:
Citibank NA London
Merrill Lynch International London
Bank BPH
BRE Bank

Wykształcenie: 
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek Finanse i Bankowość