Agent Emisji i Sponsor Emisji

Agent Emisji i Sponsor Emisji

2019-12-01

Od 1 lipca 2019 roku większość emisji obligacji oraz emisje certyfikatów FIZ niepublicznych, wymagają pośrednictwa agenta emisji w procesie weryfikacji i rejestracji tych instrumentów w KDPW. Dodatkowo, w przypadku kiedy część osób, które nabyły instrumenty finansowe, nie wskazała rachunku, na którym instrumenty mają zostać zapisane wymagany jest udział w emisji Sponsora Emisji. Dowiedz się więcej: 

Agent Emisji 

Sponsor Emisji

Opublikuj post:

Animacja papierów wartościowych

2017-10-01

Animacja papierów wartościowych polega na dokonywaniu przez NWAI Dom Maklerski na rachunek własny czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. NW ...

Rejestr akcjonariuszy

2020-02-07

Wszystkie informacje na temat usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Zgodnie z nowelizacją KSH, od 1 stycznia 2021 roku akcje spółek akcyjnych i SKA nie będą mogły mieć formy ...

Największa emisja obligacji w historii

2019-04-24

24.04.2019r. Kredyt Inkaso SA przydzieliła obligacje serii F1, o wartości 210 mln zł. Jest to największa emisja przeprowadzona przez spółkę sektora wierzytelności w Polsce.

Olga pokieruje zespołem doradztwa w NWAI DM

2020-02-05

Olga Markiewicz-Puślecka pokieruje zespołem doradztwa finansowego w NWAI DM. Zakres usług obejmie doradztwo transakcyjne w obszarze fuzji i przejęć, doradztwo finansowe oraz restruk ...