RADA NADZORCZA NWAI DOM MAKLERSKI SA

Tomasz Mironczuk

Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie:
Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości 
Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
Wiceprezes Zarządu w PKO Bank Polski
Szczególne osiągnięcia w zakresie gospodarki pieniężnej i obszarze rynków pieniężnych, instrumentów pochodnych i rynków kapitałowych odnosił w Banku BPH i BRE Bank

Wykształcenie: 
Tytuł B.A. (Bachelor of Arts) - Richmond College, 
The American International University in London 
Studia magisterskie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) na kierunku Handel Zagraniczny