Program Emisji Obligacji Victoria Dom S.A.

W dniu 23 marca 2017 r. Komisja Nodzoru Finansowego podjęła decyzję w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Podstawowego dla programu emisji obligacji Victoria Dom S.A. o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 zł.

Prospekt Emisyjny Podstawowy Victoria Dom S.A.

[pobierz]

Aneks nr 1 do Prospektu Podstawowego Victoria Dom SA

[pobierz]

Aneks nr 2 do Prospektu Podstawowego Victoria Dom SA

[pobierz]

Aneks nr 3 do Prospektu Podstawowego Victoria Dom SA

[pobierz]