Quercus Multistrategy FIZ, serie 015 - 024

Podstawowe informacje dotyczące Oferty Certyfikatów Inwestycyjnych Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt emisyjny Quercus Multistrategy FIZ serie 015 - 024

[pobierz]

Komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu Quercus Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu Quercus Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Quercus Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Komunikat aktualizujący nr 4 do Prospektu Quercus Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Komunikat aktualizujący nr 5 do Prospektu Quercus Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Komunikat aktualizujący nr 6 do Prospektu Quercus Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Aneks nr 1 do Prospektu QUERCUS Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Aneks nr 2 do Prospektu QUERCUS Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Aneks nr 3 do Prospektu QUERCUS Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Aneks nr 4 do Prospektu QUERCUS Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Aneks nr 5 do Prospektu QUERCUS Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Aneks nr 6 do Prospektu QUERCUS Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Aneks nr 7 do Prospektu QUERCUS Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Aneks nr 8 do Prospektu QUERCUS Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Kluczowe informacje dla inwestorów Quercus Multistrategy FIZ

[pobierz]

Informacja dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego

[pobierz]

Terminy Oferty Certyfikatów Inwestycyjnych Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 

Terminy przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty

Liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych

Certyfikaty Inwestycyjne serii 015

6 - 27 października 2017 r.

nie mniej niż 3.528 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 016

7 – 29 listopada 2017 r.

nie mniej niż 3.598 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 017

5 – 30 stycznia 2018 r.

nie mniej niż 3.530 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 018

7 – 29 marca 2018 r.

nie mniej niż 3.464 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 019

5 kwietnia – 25 maja 2018 r.

nie mniej niż 3.500 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 020

zapisy odwołane

zapisy odwołane

Certyfikaty Inwestycyjne serii 021

6 – 28 czerwca 2018 r.

nie mniej niż 375 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 022

6 – 30 lipca 2018 r.

zapisy odwołane

Certyfikaty Inwestycyjne serii 023

7 – 30 sierpnia 2018 r.

nie mniej niż 464 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 024

7 – 27 września 2018 r.

nie mniej niż 481 i nie więcej niż 400.000*

* z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, w przypadku Certyfikatów serii 015, 016, 017, 018, 019 i 020, nie może być niższa niż 4.000.000,00 zł, a w przypadku Certyfikatów serii 021, 022, 023 i 024 nie może być niższa niż 500.000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii będących przedmiotem emisji nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 500.000.000 zł, według stanu na ostatni Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii

Minimalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisem: 10 Certyfikatów
Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisem: 20.000 Certyfikatów

Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii 024: 1.041,48 zł

Z tytułu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pobierana jest Opłata Dystrybucyjna w wysokości nie wyższej niż 4% ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych, płatna jednocześnie z dokonaniem wpłaty. 

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne przyjmowane są w POK wskazanych w liście POK stanowiącej załącznik nr 16.3. Prospektu:

Lista punktów obsługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. (DMBH) oraz Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako przyjmującego i przekazującego zlecenia na dzień 14 marca 2018 r.:

Nazwa punktu

Adres

Kod pocztowy

Miasto Ulica
Punkt usług maklerskich 00-923 Warszawa ul. Senatorska 16

 

Lp. Miasto Adres Kod pocztowy

Nr telefonu

1. Bydgoszcz Jagiellońska 21 85-950 (52) 3766900
2. Gdańsk Grunwaldzka 103A 80-244 (58) 7705101
3. Katowice Sokolska 29 40-086 (32) 2074561
4. Kraków Karmelicka 7 31-133 (12) 6227700
5. Łódź Karskiego 5 91-071 (42) 6650626
6. Poznań pl. Wolności 4 61-738 (61) 8544041
7. Szczecin pl. Rodła 8 70-419 (91) 4412632
8. Warszawa Senatorska 16 00-923 (22) 6922313
9. Warszawa Al. Jana Pawła II 22 00-133 (22) 3248000
10. Wrocław Powstańców Śląskich 7A 53-322 (71) 3749973

 

Lista punktów obsługi Raiffeisen Bank Polska S.A. od dnia 17 października 2017 r.

Punkt obsługi Raiffeisen Bank Polska S.A.

Adres

Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.

ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

 

Lista punktów obsługi mBank S.A. na dzień 14 marca 2018 r.  

Lp. Nazwa punktu Adres
Kod pocztowy Miasto

Ulica

1. Punkt usług maklerskich 15-277 Białystok ul. Świętojańska 15
2. Punkt usług maklerskich 43-304 Bielsko-Biała Pl. Wolności 7
3. Punkt usług maklerskich 85-109 Bydgoszcz ul. Grodzka 17
4. Punkt usług maklerskich 80-864 Gdańsk ul. Jana z Kolna 11
5. Punkt usług maklerskich 81-310 Gdynia ul. Śląska 47
6. Punkt usług maklerskich 40-024 Katowice ul. Powstańców 43
7. Punkt usług maklerskich 31-064 Kraków ul. Augustiańska 15
8. Punkt usług maklerskich 20-954 Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 6
9. Punkt usług maklerskich 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 74
10. Punkt usług maklerskich 60-967 Poznań ul. Półwiejska 42
11. Punkt usług maklerskich 35-010 Rzeszów ul. Sokoła 6
12. Punkt usług maklerskich 70-653 Szczecin ul. Zbożowa 4
13. Dom Maklerski mBanku - Centrala 00-684 Warszawa ul. Wspólna 47/49
14. Punkt usług maklerskich 50-136 Wrocław Pl. Jana Pawła II 8

 

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne oraz Dyspozycje Deponowania mogą być również złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w tym Internetu i serwisu telefonicznego, na warunkach obowiązujących u Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład Konsorcjum Dystrybucyjnego. Szczegółowe informacje na temat zasad składania Zapisów i Dyspozycji Deponowania Inwestorzy mogą uzyskać w POK.