Quercus Multistrategy FIZ, serie 015 - 024

Podstawowe informacje dotyczące Oferty Certyfikatów Inwestycyjnych Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt emisyjny Quercus Multistrategy FIZ serie 015 - 024

[pobierz]

Komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu Quercus Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Aneks nr 1 do Prospektu QUERCUS Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Aneks nr 2 do Prospektu QUERCUS Multistrategy FIZ serie 015-024

[pobierz]

Kluczowe informacje dla inwestorów Quercus Multistrategy FIZ

[pobierz]

Terminy Oferty Certyfikatów Inwestycyjnych Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 

Terminy przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty

Liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych

Certyfikaty Inwestycyjne serii 015

6 - 27 października 2017 r.

nie mniej niż 3.528 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 016

7 – 29 listopada 2017 r.

nie mniej niż 3.598 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 017

5 – 30 stycznia 2018 r.

nie mniej niż 3.530 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 018

7 – 29 marca 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 019

6 – 27 kwietnia 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 020

7 – 30 maja 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 021

7 – 28 czerwca 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 022

6 – 30 lipca 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 023

7 – 30 sierpnia 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 024

7 – 27 września 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

* z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii nie może być niższa niż 4.000.000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii będących przedmiotem emisji nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1.000.000.000 zł, według stanu na ostatni Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii

Minimalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisem: 10 Certyfikatów
Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisem: 20.000 Certyfikatów

Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii 017: 1.133,24 zł

Z tytułu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pobierana jest Opłata Dystrybucyjna w wysokości nie wyższej niż 4% ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych, płatna jednocześnie z dokonaniem wpłaty. 

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne przyjmowane są w POK wskazanych w liście POK stanowiącej załącznik nr 16.3. Prospektu:

Punkt Obsługi Klientów DMBH

Telefon

Warszawa, ul. Senatorska 16

+48 22 6922313

 

Punkt Przyjmowania Zleceń Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Telefon

Bielsko Biała, ul. Cechowa 22

+48 33 8139108

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 21

+48 52 3766900

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1

+48 58 3233817

Gdynia, ul. Batorego 28/32

+48 58 6686831

Katowice, ul. Sokolska 29

+48 32 2074561

Kraków, ul. Bora Komorowskiego 25 b

+48 12 6181437

Kraków, ul. Karmelicka 7

+48 12 6227700

Łódź, ul. Karskiego 5

+48 42 6650626

Poznań, ul. pl. Wolności 4

+48 61 8544041

Szczecin, pl. Rodła 8

+48 91 4412632

Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

+48 22 6904500

Warszawa, pl. Piłsudskiego 2

+48 22 3356901

Warszawa, ul. Polna 11

+48 22 5323200

Warszawa, ul. Senatorska 16

+48 22 6922313

Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7a

+48 71 3749973

 

Lista punktów obsługi Raiffeisen Bank Polska S.A. od dnia 17 października 2017 r.

Punkt obsługi Raiffeisen Bank Polska S.A.

Adres

Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.

ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

 

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne oraz Dyspozycje Deponowania mogą być również złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w tym Internetu i serwisu telefonicznego, na warunkach obowiązujących u Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład Konsorcjum Dystrybucyjnego. Szczegółowe informacje na temat zasad składania Zapisów i Dyspozycji Deponowania Inwestorzy mogą uzyskać w POK.