Quercus Multistrategy FIZ, serie 015 - 024

Podstawowe informacje dotyczące Oferty Certyfikatów Inwestycyjnych Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt emisyjny Quercus Multistrategy FIZ serie 015 - 024

[pobierz]

Terminy Oferty Certyfikatów Inwestycyjnych Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 

Terminy przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty

Liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych

Certyfikaty Inwestycyjne serii 015

6 - 27 października 2017 r.

nie mniej niż 3.528 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 016

7 – 29 listopada 2017 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 017

5 – 30 stycznia 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 018

7 – 29 marca 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 019

6 – 27 kwietnia 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 020

7 – 30 maja 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 021

7 – 28 czerwca 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 022

6 – 30 lipca 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 023

7 – 30 sierpnia 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

Certyfikaty Inwestycyjne serii 024

7 – 27 września 2018 r.

nie mniej niż 3.000 i nie więcej niż 400.000*

* z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii nie może być niższa niż 4.000.000 zł, a maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii będących przedmiotem emisji nie może spowodować zwiększenia Wartości Aktywów Netto Funduszu ponad 1.000.000.000 zł, według stanu na ostatni Dzień Wyceny przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne tej serii

Minimalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisem: 10 Certyfikatów
Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisem: 20.000 Certyfikatów

Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015: 1.133,89 zł

Z tytułu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pobierana jest Opłata Dystrybucyjna w wysokości nie wyższej niż 4% ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych, płatna jednocześnie z dokonaniem wpłaty. 

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne przyjmowane są w POK wskazanych w liście POK stanowiącej załącznik nr 16.3. Prospektu:

Punkt Obsługi Klientów DMBH

Telefon

Warszawa, ul. Senatorska 16

+48 22 6922313

 

Punkt Przyjmowania Zleceń Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Telefon

Bielsko Biała, ul. Cechowa 22

+48 33 8139108

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 21

+48 52 3766900

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1

+48 58 3233817

Gdynia, ul. Batorego 28/32

+48 58 6686831

Katowice, ul. Sokolska 29

+48 32 2074561

Kraków, ul. Bora Komorowskiego 25 b

+48 12 6181437

Kraków, ul. Karmelicka 7

+48 12 6227700

Łódź, ul. Karskiego 5

+48 42 6650626

Poznań, ul. pl. Wolności 4

+48 61 8544041

Szczecin, pl. Rodła 8

+48 91 4412632

Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

+48 22 6904500

Warszawa, pl. Piłsudskiego 2

+48 22 3356901

Warszawa, ul. Polna 11

+48 22 5323200

Warszawa, ul. Senatorska 16

+48 22 6922313

Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7a

+48 71 3749973

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne oraz Dyspozycje Deponowania mogą być również złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w tym Internetu i serwisu telefonicznego, na warunkach obowiązujących u Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład Konsorcjum Dystrybucyjnego. Szczegółowe informacje na temat zasad składania Zapisów i Dyspozycji Deponowania Inwestorzy mogą uzyskać w POK.