Akcje serii G BizTech Konsulting SA

Podstawowe informacje dotyczące oferty akcji serii G BizTech Konsulting SA

Memorandum Informacyjne BizTech Konsulting SA

[pobierz]

Formularz zapisu na akcje serii G BizTech Konsulting SA

[pobierz]

Informacja o dojściu oferty publicznej Akcji serii G BizTech Konsulting SA do skutku

[pobierz]

Harmonogram oferty publicznej Akcji serii G

5 lutego 2018 r.

Ostatni dzień, w którym nabycie istniejących akcji Emitenta na sesji GPW umożliwiało nabycie Prawa Poboru

7 lutego 2018 r.

Dzień Prawa Poboru

8 lutego 2018 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych

21 lutego 2018 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych

7 marca 2018 r.

Przydział Akcji serii G objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych

8 – 15 marca 2018 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii G nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu

21 marca 2018 r.

Przydział Akcji serii G podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu

*Terminy realizacji oferty publicznej Akcji serii G mogą ulec zmianie