Stanowisko ws. zmian w procesie rejestracji obligacji

Stanowisko ws. zmian w procesie rejestracji obligacji

2019-05-30

W trakcie spotkania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z uczestnikami KDPW w dniu 23 maja przedstawione zostały planowane zmiany w regulacjach KDPW, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla funkcjonowania rynku obligacji.

Jeżeli planowane zmiany wejdą w życie, w ocenie przedstawicieli KDPW, w praktyce niemożliwe stanie się dokonywanie rejestracji obligacji na podstawie §11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, tj. w trybie Delivery vs Payment (DvP). Jest to tryb, który gwarantuje powstanie obligacji w systemie depozytowym KDPW już w dniu emisji, co jest najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla inwestorów. Wyjątkiem może być sytuacja, w której uda się przed przeprowadzeniem emisji uzyskać warunkową decyzję GPW o dopuszczeniu obligacji do obrotu, ale biorąc pod uwagę realia procesu emisji obligacji oraz rozpatrywania wniosków o dopuszczenie obligacji do obrotu, jest to możliwość czysto teoretyczna.

Alternatywnym trybem jest złożenie wniosku o rejestrację dopiero po przeprowadzeniu emisji, jednak wówczas obligacje pomiędzy dniem emisji a rejestracją w KDPW albo nie istnieją w ogóle i powstają po rejestracji tj. po kilku tygodniach od emisji, co jest rozwiązaniem ryzykownym i nieakceptowalnym dla wielu inwestorów, albo są zapisane w ewidencji domu maklerskiego lub banku. Ta druga możliwość zostanie wykluczona z dniem 1 lipca, wraz z wejściem w życie przepisów ustawy o wzmocnieniu nadzoru. Co prawda projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej przywraca możliwość tymczasowego prowadzenia ewidencji wywołującej skutki prawne przez bank lub dom maklerski, jednak szanse na uchwalenie tego przepisu przed 1 lipca wydają się być już znikome. 

Oznacza to, że zapewne przez co najmniej kilka miesięcy na rynku pierwotnym nabywając obligacje korporacyjne czy komunalne, przez pierwszy okres inwestycji obligatariusze nie będą mieć obligacji, a jedynie trudno uchwytne roszczenie o ich wydanie. Będzie to oczywiście problem dla inwestorów detalicznych, dla których bezpieczeństwo obrotu powinno być priorytetem, ale też dla inwestorów instytucjonalnych, których polityki inwestycyjne przewidują inwestowanie w obligacje, a nie roszczenia, a ostatecznie również dla emitentów, którzy mogą w ten sposób zostać odcięci od finansowania.

Nawet jeżeli nowelizacja ustawy o ofercie publicznej przywróci możliwość prowadzenia przez banki i domy maklerskie do czasu rejestracji w KDPW ewidencji obligacji wywołującej skutki prawne, a nie będzie możliwa rejestracja obligacji w trybie DvP, to dla inwestorów instytucjonalnych też nie będzie to wystarczająco dobre rozwiązanie. W celu prawidłowego wykonywania obowiązków inwestorzy instytucjonalni chcąc zapewnić sobie i podmiotom ich obsługującym (księgowość, audytor, depozytariusz itp.) dostęp do niezbędnych informacji, musieliby podpisać porozumienia o przechowywanie aktywów w zasadzie ze wszystkimi bankami i domami maklerskimi uczestniczącymi w rynku obligacji. Wydaje się to być nadmiernym obciążeniem operacyjnym, biorąc pod uwagę, że zgodnie z projektem nowelizacji, ta tymczasowa ewidencja ma być prowadzona dla danego instrumentu w praktyce przez ok. 2 dni.

W naszej ocenie, brak możliwości rejestracja obligacji w trybie DvP na obecnych zasadach, w znacznym stopniu ograniczy możliwości inwestycyjne inwestorów instytucjonalnych w tą klasę aktywów, co stanowi istotne zagrożenia dla funkcjonowania rynku obligacji.

Opublikuj post:

Raport obligacyjny - sierpień 2019

2019-09-10

W sekcji raporty zamieściliśmy raport miesięczny na temat rynku obligacji korporacyjnych w sierpniu 2019. Zachęcamy do lektury.

Rejestracja certyfikatów PROFILAK FIZ

2019-07-23

NWAI DM dokonał 22 lipca 2019, jako agent emisji, rejestracji certyfikatów inwestycyjnych Profilak FIZ w KDPW. To pierwsza emisja funduszu spoza grupy kapitałowej Skarbu Państwa, kt&oacu ...

Zatwierdzenie prospektu Generali Multi Dochód FIZ (d. UniMulti Dochód FIZ)

2019-08-06

W dniu 19 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na utworzenie funduszu UniMulti Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (aktualna nazwa funduszu to Genera ...

Transakcje zrealizowane

2017-10-01

Działamy od 2007r, w tym czasie współpracując z ponad 100 emitentami zrealizowaliśmy transakcje o wartości ok 3 mld zł. Zobacz szczegóły